html-css

HTML – hipertekstowy język znaczników służący do budowy statycznych stron internetowych. Współpracuje z CSS (kaskadowymi arkuszami stylów). CSS formatuje wygląd strony (np: kolory, wielkości czcionek w dokumencie HTML), a także pozwala renderować ją pod kątem różnych rozdzielczości ekranu (urządzeń mobilnych). Oba języki działają po stronie przeglądarki użytkownika.