1. GEEK
  2. |
  3. AJAX

AJAX

Ajax (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – to technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez “odświeżania” (przeładowania) strony. Dokumentacja na stronie api.jquery.com/jquery.ajax

google captcha

Google reCAPTCHA

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) to technika zabezpieczenia stron internetowych przed spamem, odszyfrowaniem haseł. Dotyczy głównie formularzy HTML. Aby móc przesłać dane z formularza użytkownik musi przejść proces weryfikacji tzw. test na człowieczeństwo. Odbywa się to poprzez wyświetlanie krótkich zadań, pytań na które trzeba odpowiedzieć, zaznaczając lub wpisując …

Google reCAPTCHA Read More »