ajax

Ajax (ang. Asynchronous JavaScript and XML, asynchroniczny JavaScript i XML) – to technologia tworzenia aplikacji internetowych, w której interakcja użytkownika z serwerem odbywa się bez „odświeżania” (przeładowania) strony. Dokumentacja na stronie api.jquery.com/jquery.ajax