algorytmy

Algorytm jest skończonym ciągiem zdefiniowanych czynności, koniecznych do wykonania określonego zadania. Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika. Algorytm może być zaimplementowany w postaci programu komputerowego.