git

GIT (System Kontroli Wersji) – oprogramowanie służące do kontrolowania zmian wprowadzanych przez programistów w kodzie źródłowym projektu.