Tablica to „zabójca wydajności”. Słychać tu i tam w odmętach Sieci. Smród pozostał ale od PHP 7 jest znaczny progres. Na przykład w systemach 64-bitowych jest 3,5 krotna poprawa wydajności a w 32-bitowych 2,5 krotna.

Dużo lepiej wypadają tablice klasy SplFixedArray. Są to tablice o stałym rozmiarze a jej indeksami mogą być tylko liczby całkowite. Można ich użyć, kiedy operujemy na dużych listach i znany jest ich rozmiar końcowy.

Przykład:

Wyświetli obiekt SplFixedArray Object:

Każdą zwykłą tablicę można przekształcić w obiekt klasy SplFixedArray korzystając z metody fromArray:

Wyświetli:

Zauważ, że element 0 jest pusty dlatego, że nie został zdefiniowany. Można zignorować indeksy oryginalnej tablicy zapodając do funkcji fromArray parametr false:

Wyświetli:

W tablicach SplFixedArray nie można używać wbudowanych funkcji operujących typu: array_filter, array_sum, array_diff itd. Można ją skonwertować na zwykłą tablicę korzystając z metody toArray:

Wyświetli tablicę Array:

Rozmiar tablicy SplFixedArray można zmodyfikować stosując metodę setSize:

Wyświetli:

Więcej informacji o tablicach SplFixedArray na: php.net/manual/en/class.splfixedarray

Obrazek wyróżniający do posta: Chen