Magento domyślnie wersjonuje pliki statyczne z katalogu /pub/static. Mechanizm ten zapobiega wyświetlaniu zawartości z pamięci podręcznej (cache). Jest to zalecana konfiguracja. Numer wersji zapisywany jest w /pub/static/deployed_version.txt.

Przykład adresu Url z wersją wdrożenia:

Zawartość statyczną generujemy za pomocą polecenia:

Po każdym deployu zmieni się numer wersji wdrożenia.

Wersjonowanie można wyłączyć na 3 sposoby:

1. W panelu administratora:

Przejdź do sekcji Sklepy > Konfiguracja > Zaawansowane > Programista > Pliki statyczne. Wybierz z listy rozwijanej opcję „Nie„. Zapisz konfigurację i opróżnij cache Magento.

wersjonowanie plików statycznych magento

2. W bazie danych:

Konfiguracja zapisywana jest w tabeli core_config_data (w kolumnie path, wartość: dev/static/sign). Możesz więc zaktualizować ją prostym poleceniem SQL:

3. Z wiersza poleceń:

Jeśli masz dostęp do serwera przez SSH możesz użyć polecenia, które odczyta stan wersjonowania:

Jeśli wyświetli się 1 to wersjonowanie jest włączone. Aby ustawić na 0 użyj polecenia:

Wyczyść cache:

Jeśli pojawi się wyjątek typu: The value you set has already been locked. To change the value, use the –lock-env option.

wtedy zgodnie z komunikatem wprowadź korektę do komendy:

Polecenie nadpisze konfigurację w /app/etc/env.php:

Obrazek wyróżniający do posta: Geralt