metody finalne

java final

Metody i składowe statyczne oraz finalne

Metody statyczne to funkcje pomocnicze, które są wywoływane za pomocą samej nazwy klasy i bez użycia referencji do obiektu. Deklaracja takiej metody musi zawierać słowo kluczowe static. Metody statyczne mogą używać tylko statycznych składowych. Przykład:

Składowe statyczne inicjalizowane są w chwili wczytywania klasy (tylko raz), czyli przed utworzeniem obiektu tej klasy. Zwykłe składowe inicjalizowane …

Metody i składowe statyczne oraz finalne Read More »