Płynny interfejs (ang. Fluent Interface) to wzorzec projektowy stosowany w celu zwiększenia czytelności kodu. Można wykorzystać go na przykład do konfiguracji obiektu.

Struktura:

Jeżeli korzystasz z jakiegoś frameworka, to na pewno spotkałeś się już z tym wzorcem, choćby nawet w jQuery:

Preferowany zapis w języku PHP:

Przykład funkcji z powyższego obiektu:

Funkcja musi zwrócić zmienną specjalną $this. Dzięki temu można połączyć metody w łańcuch operatorem „->„. Bez zwrotki $this musimy zastosować klasyczne podejście gdzie każda metoda przypisana jest do instancji obiektu:


PRZYKŁAD

Klasa Mail posłuży do wysyłania poczty elektronicznej. Wzorzec wykorzystamy do ustawienia parametrów maila. Ten prosty przykład co nieco wyjaśni.


WZORCE PROJEKTOWE W PHP