I. BACKUP

1. BACKUP Z WIERSZA POLECEŃ

W przypadku Magento są to pliki systemowe, katalog media i baza danych. Archiwa przechowywane są w katalogu: var/backups. Magento udostępnia polecenie, które pozwala zrobić kopię całego sklepu w prosty sposób:

Podczas tworzenia backupu, Magento przechodzi w tryb konserwacji (Maintenance Mode) i wyłącza stronę. Jeśli chcesz, aby sklep nadal działał musisz wyłączyć ten tryb. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. Manualnie poprzez usunięcie pliku .maintenance.flag w katalogu /var.
  2. Z wiersza poleceń:

Pamiętaj, że włączenie sklepu w trakcie robienia backupu może znacznie spowolnić jego działanie. Jeśli baza danych jest duża, to strona przez jakiś czas może praktycznie nie działać. Dlatego kopię bazy danych można wykonać w inny sposób, mniej inwazyjny:

Kopia bazy db.sql jest zapisana w katalogu głównym sklepu. Kopię bazy danych można zrobić również za pomocą narzędzia np: PhpMyAdmin.

2. BACKUP Z POZIOMU PANELU ADMINA

Kopię zapasową możemy wykonać z poziomu panelu admina Magento, wybierając w sekcji menu: System > Tools > Backups. Niestety opcja ta może być zawodna, w zależności od ustawień serwera dotyczących czasu wykonywania skryptów, pojemności bazy etc. W tym przypadku pomoc administratora serwera może być niezbędna.

magento 2 backups

Do wyboru mamy trzy opcje:

  • System Backup – kopia plików systemowych,
  • Database and Media Backup – kopia bazy danych i katalogu media,
  • Database Backup – kopia samej bazy danych

3. MANUALNIE

Poprzez „ręczne” skopiowanie (ściągnięcie) plików za pomocą klienta Ftp na dysk lokalny lub nowy serwer. Rozwiązanie to nie jest zalecane!


II. WGRANIE BACKUPU NA NOWY SERWER

1. WYPAKOWANIE ARCHIWÓW

Korzystając z klienta Ftp (np: WinSCP, Filezilla) pobierz backup (code.tgz, media.tgz i db.tgz) na dysk lokalny, a następnie wgraj archiwa na nowy serwer do katalogu, w którym ma być sklep Magento.

Aby rozpakować archiwa .tgz użyj poleceń:

W przypadku media rozpakowany folder musi znaleźć się w katalogu: /pub. Upewnij się, że jest ok, jeśli nie to przenieś folder.

2. UTWORZENIE BAZY DANYCH I IMPORTOWANIE ARCHIWUM

Za pomocą aplikacji PhpMyAdmin utwórz na nowym serwerze bazę danych (db_name) oraz użytkownika (username) i hasło (password) do niej, a następnie wykonaj polecenie:

Plik db.sql musi być w katalogu głównym sklepu. Archiwum bazy danych (db.tgz) można również importować z dysku lokalnego za pomocą narzędzia PhpMyAdmin.

3. AKTUALIZACJA DOSTĘPÓW DO BAZY DANYCH

W kolejnym kroku musimy zaktualizować dostępy do bazy danych. W tym celu otwórz plik env.php (app/etc/env.php) i edytuj linie:

4. WDROŻENIE STATYCZNYCH PLIKÓW I WYCZYSZCZENIE CACHE

Wykonaj komendy w wierszu poleceń:

Otwórz stronę w przeglądarce i sprawdź czy wszystko jest w porządku. Zakładam, że nazwa domeny pozostaje bez zmiany. W innym wypadku należy jeszcze edytować wpisy w tabeli core_config_data, zmieniając wszędzie nazwę domeny lub subdomeny.