wyjątki

java wyjątki

Wyjątki

Wyjątek to sytuacja, w której program nie może zostać skompilowany z powodu wystąpienia w nim błędu (np.: złej składni, braku połączenia z serwerem, nie istniejącego pliku itd). Domyślnie Java wyświetla komunikaty o błędach, ale możemy sami przewidzieć niektóre sytuacje i im zapobiegać poprzez obsługę wyjątków. Aby obsłużyć wyjątek stosuje się blok instrukcji try … catch: …

Wyjątki Read More »