1. GEEK
  2. |
  3. listy dwukierunkowe

listy dwukierunkowe

PHP SplDoublyLinkedList

Klasa SplDoublyLinkedList – implementacja listy dwukierunkowej w PHP

Listy są najczęściej używanymi strukturami danych (obok tablic). Pozwalają rozwiązać różne problemy programistyczne. Znajdują zastosowanie w implementacji innych struktur danych takich jak: stosy, kolejki, grafy. W odróżnieniu od tablic charakteryzują się większą wydajnością oraz mogą dynamicznie zmieniać swój rozmiar. W każdym elemencie listy dwukierunkowej (węźle) jest przechowywane odniesienie zarówno do “następnika”, jak i “poprzednika” elementu …

Klasa SplDoublyLinkedList – implementacja listy dwukierunkowej w PHP Read More »