1. GEEK
  2. |
  3. konstruktor

konstruktor

java konstruktor

Konstruktor

Konstruktor to metoda, który uruchamia się w trakcje tworzenia nowego obiektu, czyli w momencie użycia operatora new. Deklarację konstruktora umieszczamy wewnątrz klasy, a jego nazwa jest identyczna jak nazwa klasy. Oprócz tego, konstruktory nie mogą zwracać żadnej wartości i nie są dziedziczone. Przykład:

Konstruktory podobnie jak zwykłe metody mogą pobierać argumenty:

W danej …

Konstruktor Read More »