klasy abstrakcyjne

java abstract

Klasy i metody abstrakcyjne

Klasa abstrakcyjna to klasa, która nie może tworzyć referencji do obiektów za pomocą operatora new. Klasę abstrakcyjną oznacza się słowem kluczowym abstract.

Klasa abstrakcyjna może zawierać deklaracje metod abstrakcyjnych, zwykłe metody, stałe i składowe finalne. Przykład:

Aby lepiej zdefiniować sens abstrakcji w programowaniu posłużmy się przykładem z życia. Klasą abstrakcyjną może być figura …

Klasy i metody abstrakcyjne Read More »