1. GEEK
  2. |
  3. java

java

java konstruktor

Archiwum JAR

JAR (ang. Java Archive) – to archiwum pozwalające “spakować” wszystkie klasy aplikacji do jednego wykonywalnego pliku. Tak przygotowany program może być otwarty na dowolnym komputerze lokalnym. Aby stworzyć archiwum JAR wpierw musimy umieścić w folderze z klasami dodatkowy plik o nazwie manifest.txt. W pliku tym zapisujemy klauzulę odwołującą się do klasy, w której znajduje się …

Archiwum JAR Read More »

java wątki

Wątki

Wątek (ang. thread) – to część programu wykonywana jednocześnie z innymi operacjami, procesami, np: zapis danych na nośnik CD i jednocześnie wydruk treści z dokumentu Word. Aby program nie zawiesił swojej pracy wykorzystuje się wielowątkowość, przełączanie się w krótkich odcinkach czasu między procesami, tak że mamy wrażenie jakby programy działały “równolegle”, bez opóźnień. Schemat tworzenia …

Wątki Read More »

java serializacja deserializacja

Zapis i odczyt obiektów

Serializacja to mechanizm, który zapisuje dane do postaci spakowanej (jako strumień bajtów). Odwrotnym procesem jest deserializacja – odczyt zapisanego strumienia danych i odtworzenie obiektów. Serializację stosuje się w przypadku, kiedy zapisane dane nie będą używane przez inne programy np: Excel, WordPad, tylko przez programy napisane w Javie. W przeciwnym razie stosuje się zapis stanu obiektu …

Zapis i odczyt obiektów Read More »

java wyjątki

Wyjątki

Wyjątek to sytuacja, w której program nie może zostać skompilowany z powodu wystąpienia w nim błędu (np.: złej składni, braku połączenia z serwerem, nie istniejącego pliku itd). Domyślnie Java wyświetla komunikaty o błędach, ale możemy sami przewidzieć niektóre sytuacje i im zapobiegać poprzez obsługę wyjątków. Aby obsłużyć wyjątek stosuje się blok instrukcji try … catch: …

Wyjątki Read More »

java final

Metody i składowe statyczne oraz finalne

Metody statyczne to funkcje pomocnicze, które są wywoływane za pomocą samej nazwy klasy i bez użycia referencji do obiektu. Deklaracja takiej metody musi zawierać słowo kluczowe static. Metody statyczne mogą używać tylko statycznych składowych. Przykład:

Składowe statyczne inicjalizowane są w chwili wczytywania klasy (tylko raz), czyli przed utworzeniem obiektu tej klasy. Zwykłe składowe inicjalizowane …

Metody i składowe statyczne oraz finalne Read More »

java konstruktor

Konstruktor

Konstruktor to metoda, który uruchamia się w trakcje tworzenia nowego obiektu, czyli w momencie użycia operatora new. Deklarację konstruktora umieszczamy wewnątrz klasy, a jego nazwa jest identyczna jak nazwa klasy. Oprócz tego, konstruktory nie mogą zwracać żadnej wartości i nie są dziedziczone. Przykład:

Konstruktory podobnie jak zwykłe metody mogą pobierać argumenty:

W danej …

Konstruktor Read More »

java abstract

Klasy i metody abstrakcyjne

Klasa abstrakcyjna to klasa, która nie może tworzyć referencji do obiektów za pomocą operatora new. Klasę abstrakcyjną oznacza się słowem kluczowym abstract.

Klasa abstrakcyjna może zawierać deklaracje metod abstrakcyjnych, zwykłe metody, stałe i składowe finalne. Przykład:

Aby lepiej zdefiniować sens abstrakcji w programowaniu posłużmy się przykładem z życia. Klasą abstrakcyjną może być figura …

Klasy i metody abstrakcyjne Read More »

Przeciążanie metod

Przeciążanie metod (ang. overloading) to tworzenie metod o tych samych nazwach ale różnych parametrach. Przeciążanie jest przydatne wtedy, kiedy chcemy stworzyć nową wersję tej samej metody. Przykład:

Pierwsza wersja metody sum przyjmuje dwa parametry a i b typu całkowitego int i zwraca zsumowaną wartość również tego samego typu. W drugiej metodzie (o tej samej …

Przeciążanie metod Read More »

JAVA

Interfejsy

Interfejs to “szablon” zawierający elementy, które muszą być użyte w klasach, które go zaimplementują. Interfejsy mogą zawierać tylko stałe i deklaracje metod. Implementacja interfejsu w danej klasie odbywa się za pomocą słowa kluczowgo implements. Konstrukcja interfejsu:

Implementacja interfejsu:

W odróżnieniu od dziedziczenia dana klasa może implementować wiele interfejsów:

Interfejsy mogą również dziedziczyć …

Interfejsy Read More »

JAVA

Dziedziczenie

Dziedziczenie to jeden z podstawowych mechanizmów programowania obiektowego i pozwala współdzielić funkcjonalności pomiędzy klasami. Klasa, która “udziela” swoich składowych lub metod innej klasie nazywa się bazową. Natomiast klasa, która dziedziczy (rozszerza) funkcjonalności klasy bazowej to klasa pochodna lub potomna. Połączenie klas odbywa się za pomocą słowa kluczowego extends.

Klasa potomna może dziedziczyć tylko jedną …

Dziedziczenie Read More »