1. GEEK
  2. |
  3. download

download

symfony

Dynamiczne tworzenie i pobieranie archiwum ZIP

Komponent HttpFoundation udostępnia obiektowe mechanizmy, które obsługują specyfikację HTTP. Aby pobrać plik z serwera skorzystamy z dobrodziejstw tych klas:

Do tworzenia archiwum ZIP można wykorzystać klasę ZipArchive, o której pisałem w tym artykule: Tworzenie archiwum ZIP. PRZYKŁAD /src/Controller/ZipController.php:

/templates/zip/index.html.twig:

Przejdź do strony http://localhost/public/index.php/zip, a następnie kliknij hiperłącze, aby rozpocząć pobieranie pliku archiwum. …

Dynamiczne tworzenie i pobieranie archiwum ZIP Read More »