Aby zrobić własne komunikaty z błędami (np: 404, 500) wystarczy nadpisać odpowiednie pliki szablonów w katalogu /templates/TwigBundle/Exception/:

Poszczególne strony błędów możesz skopiować z oryginalnej lokalizacji, czyli: /vendor/symfony/twig-bundle/Resources/views/Exception/.

W szablonach możemy użyć dwóch stałych, które zwracają:

  • status_code – kod błędu np: 404,
  • status_text – treść komunikatu z błędem.

Przykład:

Przygotuj szablon według poniższego wzoru.

/templates/TwigBundle/Exception/error.html.twig

Aby zobaczyć efekt musimy przełączyć się na wersję produkcyjną projektu. W tym celu edytuj w pliku .env flagę APP_ENV:

Na koniec musisz zrobić coś, co spowoduje błąd; może to być np. zły adres strony 🙂