1. Instalacja najnowszej wersji frameworka Symfony

– tradycyjna aplikacja webowa:

– mikroserwis, aplikacja konsolowa lub API:

2. MakerBundle – komendy generujące kod aplikacji

Maker pomaga generować m.in: kontrolery, klasy, CRUDa, formularze itp.

– listowanie wszystkich komend Maker’a:

MakerBundle

Przykłady:

– utworzenie kontrolera:

– utworzenie klasy Entity:

– wygenerowanie CRUD-a dla klas Entity:

3. DOCTRINE

– utworzenie bazy danych:

– tworzenie / aktualizacja struktury tabel w bazie danych z gotowych klas Entity:

– wygenerowanie setterów i getterów w Entity:

4. Hashowanie hasła

5. Cache i debugowanie

– czyszczenie cache’a:

– debugowanie i listowanie routingu: