Framework Symfony w standardzie używa Doctrine ORM do zarządzania bazami danych. Gdybyśmy chcieli skomunikować się z bazą danych na zdalnym serwerze to model ORM może okazać się zbędny. Wtedy możemy skorzystać z biblioteki DBAL, która pozwala na pisanie zapytań SQL niezależnie od warstwy ORM.

Przykład

Ustaw w pliku .env dane do połączenia ze zdalnym serwerem bazy:

Aby w kontrolerze użyć DBAL dołączamy klasę Connection:

Przykład kontrolera z zapytaniem do bazy:

Zewnętrzny serwer bazy może blokować połączenie z obcego adresu IP. W takiej sytuacji należy dodać go do puli zaufanych adresów (białej listy). Zazwyczaj taka opcja jest dostępna w panelu administracyjnym hostingu (np.: w DirectAdmin) a jeśli nie to pozostaje kontakt z administratorem.

Obrazek wyróżniający do posta: WilliamsCreativity