Jeśli strona jest postawiona na serwerze Apache to można użyć modułu mod_rewrite, który ułatwia tworzenie „przyjaznych linków”. Jest on standardowo zaimplementowany i uruchomiony na serwerze. Aby upewnić się, że moduł działa możesz wywołać w przeglądarce skrypt z poleceniem phpinfo().

Jeśli moduł jest włączony, zapisz w katalogu /public plik .htaccess z poniższą zawartością:

Od teraz strona projektu powinna działać pod adresem: https://localhost/public/

Pokrewny temat: JAK USUNĄĆ Z ADRESU URL KATALOG PUBLIC?