java

JAVA – obiektowy język programowania ogólnego zastosowania, stworzony przez firmę Sun Microsystems, (przejęta przez firmę Oracle w 2010 r). Główne cechy języka to: prostota, bezpieczeństwo, wielowątkowość i wysoka wydajność. Programy napisane w JAVA są niezależne od systemu operacyjnego, a wykonywane są przez tzw. „wirtualną maszynę Javy” (JVM) wyposażoną w kompilator. Java zdobyła ogromną popularność i jest na topie jeśli chodzi o języki programowania przeznaczone do tworzenia: gier, apletów na strony WWW, aplikacji na urządzenia mobilne bądź komputery stacjonarne.