Do tworzenia archiwów ZIP można wykorzystać wewnętrzną klasę PHP: ZipArchive. Na początku upewnij się, czy wersja PHP, której używasz posiada bibliotekę ZIP. Możesz to zrobić za pomocą skryptu:

Korzystając z polecenia apt-get (pod systemami uniksowymi) można w błachy sposób zainstalować dowolny pakiet. Na przykład, dla wersji PHP 7.0:

Następnie należy zrestartować serwer. W przypadku serwera Apache:


Przykład użycia klasy

  • $zip = new ZipArchive() – tworzymy referencję do obiektu ZipArchive, aby korzystać z argumentów i metod klasy,
  • $filename = 'archive.zip’ – zapisujemy w zmiennej $filename nazwę archiwum,
  • $zip->open($filename, ZipArchive::CREATE) – metoda open() otwiera nowe archiwum do odczytu, zapisu lub modyfikacji. Parametr ZipArchive::CREATE tworzy archiwum (jeśli nie istnieje),
  • $zip->addFile(’path/to/file’) – dodaje plik do archiwum z podanej ścieżki,
  • $zip->close() – zamyka otwarte lub utworzone archiwum i zapisuje zmiany.  Ta metoda jest automatycznie wywoływana na końcu skryptu.

Na koniec uruchom skrypt w przeglądarce, a następnie przejdź do katalogu na serwerze i sprawdź czy archiwum zostało utworzone. Więcej o klasie ZipArchive poczytasz na stronie: php.net/manual/en/class.ziparchive.php