Dziedziczenie to jeden z podstawowych mechanizmów programowania obiektowego. Polega na tym, że dana klasa – bazowa może dzielić się z innymi klasami – potomnymi swoimi funkcjonalnościami, tj.: metodami i właściwościami. Klasa potomna może dziedziczyć tylko jedną klasę bazową. Do połączenia klas używa się słowa kluczowego extends.

Przykład:

Klasa Categories rozszerza funkcjonalności klasy bazowej Product. Tworząc instancję obiektu new Categories() jednocześnie mamy dostęp do funkcji id() i name() z klasy Product. Zaleta jest oczywista; nie musimy powielać tych samych funkcjonalności w różnych klasach. Wystarczy dołączyć klasę, która posiada użyteczne dla nas funkcje i/lub właściwości.

KLASY ABSTRAKCYJNE →