Istnieje kilka sposobów na kompilację arkusza stylów LESS do formatu CSS. Można to zrobić poprzez narzędzia online, np: winless.org, lesstester.com, edytory i programy z GUIKoala lub po prostu z wiersza poleceń 🙂

Aby zrobić to w sposób dynamiczny na stronie PHP, możemy skorzystać z biblioteki lessphp.

INSTALACJA LESSPHP

Instalacja biblioteki jest bardzo prosta. Wystarczy pobrać paczkę lessphp-0.4.0.tar.gz i rozpakować ją w katalogu strony.

PRZYKŁAD

Utwórz plik style.less w katalogu strony i dodaj do niego zawartość:

Utwórz plik kompilatora – compilator.php:

Na samym początku skryptu dołączamy bibliotekę. Następnie tworzymy instancję obiektu lessc (new lessc) i odwołujemy się do jego metody checkedCompile, która przyjmuje dwa parametry – adresy do plików: style.less i style.css. Tego drugiego pliku nie musisz tworzyć, zostanie on automatycznie wygenerowany w momencie wywołania skryptu compilator.php.

Przetestuj skrypt kompilatora odpalając go w przeglądarce internetowej. Kiedy otworzysz plik style.css zobaczysz skompilowaną zawartość:

Teraz możesz zbudować dowolny layout strony i dołączyć do niego arkusz stylów, a kompilator będzie na bieżąco aktualizował style.css 🙂

Przykład: