W rozdziale „TWORZENIE KONFIGURACJI SYSTEMOWEJ” nauczyłeś się tworzyć ustawienia systemowe w panelu Magento:

magento2 system xml

Teraz dane konfiguracyjne wyświetlimy na froncie sklepu. W tym celu przygotuj moduł i konfigurację z poprzedniego rozdziału.

Kolejnym krokiem jest utworzenie pliku Data.php (Geek/MyModule/Helper/Data.php):

Klasa ta rozszerza klasę systemową AbstractHelper i pozwala na użycie metod z interfejsu ScopeInterface. Metoda getConfig ustawia zmienną $config_path – adres do pola formularza z konfiguracji system.xml. Na przykład: getConfig(„mymodule/general/enable”). Podkreśliłem to na czerwono:

/etc/adminhtml/system.xml

Teraz zapisz szablon, np: test.phtml w lokalizacji view/frontend/templates/test.phtml. Korzystając z uchwytu klasy Helper ($this->helper) wyświetlimy wartość systemową w taki oto sposób:

Nie zobaczymy jeszcze efektu naszej pracy. Aby szablon był widoczny na stronie musimy dodać dwa pliki.

Blok Test.php (/Block/Test.php):

oraz layout default.xml (view/frontend/layout/default.xml), który nadpisze domyślny układ:

Nowy blok z zawartością szablonu test.phtml pojawi się w obrębie sklepu w każdym kontenerze o identyfikatorze main.

I to wszystko. Przetestuj działanie modułu.