W Magento 2 dostępnych jest kilka standardowych layoutów, które możemy wybrać przy dodawaniu / aktualizacji podstrony (MENU -> CONTENT -> ELEMENTS -> PAGES):

  • empty – pusty,
  • 1 column – układ jednokolumnowy,
  • 2 columns with left bar – dwie kolumny z lewym paskiem,
  • 2 columns with right bar – dwie kolumny z prawym paskiem,
  • 3 columns – trzy kolumny.

Aby rozszerzyć tą listę o nowy (niestandardowy) układ wystarczy dodać dwa pliki do własnego motywu:

app/design/frontend/<Vendor>/<Theme>/Magento_Theme/layouts.xml
app/design/frontend/<Vendor>/<Theme>/Magento_Theme/page_layout/<layout.xml>

Przykład:

app/design/frontend/Spin/Geek/Magento_Theme/layouts.xml:

Identyfikator id=”my_layout musi być taki sam jak nazwa pliku układu:

app/design/frontend/Spin/Geek/Magento_Theme/page_layout/my_layout.xml: