1. INSTALACJA PAKIETU JĘZYKOWEGO

Preferowany sposób to oczywiście użycie narzędzia composer. W poniższym przykładzie zainstalowany zostanie język polski.

Aktualizacja odbywa się w podobny sposób:

Po udanej instalacji należy aktywować język z poziomu zaplecza: Sklepy > Konfiguracja > Ogólne > Opcje regionalne

2. DODAWANIE TŁUMACZEŃ

Tłumaczenia językowe można dodawać na kilka sposobów. Najczęściej robi się to bezpośrednio w danym module (/ app / code / <Vendor> / <ModuleName> / i18n / pl_PL.csv) lub motywie (/ app / design / frontend / <Theme> / <Basic> / i18n / pl_PL.csv). W obu przypadkach wystarczy utworzyć katalog i18n i wewnątrz niego umieścić plik z tłumaczeniami np: pl_PL.csv.

Przykładowa zawartość pliku pl_PL.csv:

Poszczególne tłumaczenia / frazy umieszcza się w osobnych liniach. Aby wyświetlić tłumaczenie w szablonie strony użyj metody __():

Jeśli nowe tłumaczenia nie będą widoczne pomimo deploya i wyczyszczenia całej pamięci, to należy usunąć plik translation.json (/ pub / static / frontend / <Theme> / <Basic> / pl_PL / js-translation.json) a następnie opróżnić raz jeszcze cache Magento:

Obrazek wyróżniający do posta: CoxinhaFotos