BIBLIOTEKI

logowanie

class.Authorization.php

POBIERZ z GitHub → Bezpieczny system autoryzacji oparty o język programowania PHP i bazę danych MySQL. Do komunikacji z bazą użyłem sterownika PDO. Hasła w bazie są hashowane algorytmami: SHA1 i MD5. Zobacz pełny opis: “BEZPIECZNY SYSTEM LOGOWANIA”  

mysqli

class.Query.php

POBIERZ z GitHub → Klasa napisana przeze mnie w języku PHP i obsługuje podstawowe operacje języka SQL: INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE. Zobacz pełny opis: “Zapytania SQL do bazy danych – klasa Query”