Serializacja to mechanizm, który zapisuje dane do postaci spakowanej (jako strumień bajtów). Odwrotnym procesem jest deserializacja – odczyt zapisanego strumienia danych i odtworzenie obiektów. Serializację stosuje się w przypadku, kiedy zapisane dane nie będą używane przez inne programy np: Excel, WordPad, tylko przez programy napisane w Javie. W przeciwnym razie stosuje się zapis stanu obiektu do postaci tekstowej. Dane w pliku tekstowym są rozdzielane określonymi znakami np: tabulacji, średnikami itp.

SERIALIZACJA I DESERIALIZACJA

Aby móc zastosować w klasie serializację należy zaimportować pakiet java.io i zaimplementować interfejs Serializable.

Obsługą zapisu pliku zajmuje się obiekt ObjectOutputStream , a odczytu ObjectInputStream.

Przykład serializacji obiektu:

Deserializacja jest równie prosta:

ZAPIS DO PLIKU TEKSTOWEGO

Zapis łańcucha znaków odbywa się za pomocą strumienia FileWriter. Do odczytu stosuje się strumień FileReader , który łączy się z plikiem tekstowym oraz BufferedReader, który gromadzi dane aż do wypełnienia bufora pamięci.

Przykład zapisu:

Odczyt zawartości pliku:

Czytaj dalej: WĄTKI →