Tablice służą do przechowywania danych różnego typu (np: liczby, tekst, obiekty). Tablice dzielą się na jednowymiarowe lub wielowymiarowe.

TABLICE JEDNOWYMIAROWE

Deklaracja tablicy jednowymiarowej:

Przykład:

Elementy tablicy numerowane są od 0. Aby odwołać się do określonego elementu tablicy wystarczy podać jego numer w nawiasie kwadratowym ( np: samochody[2] ).

Aby wyświetlić wszystkie elementy tablicy można skorzystać z pętli for oraz właściwości length, która pobiera liczbę elementów tablicy.

Przykład:

Tablice jednowymiarowe można przedstawić w inny sposób (zazwyczaj gdy znamy jej wartości):

Przykład:

TABLICE WIELOWYMIAROWE

Tablice wielowymiarowe pozwalają tworzyć struktury przypominające tabele.

Przykład:

Powyższa tablica składa się z trzech wierszy i trzech kolumn.

W kolejnym przykładzie wypełnimy tablicę liczbami (jak poniżej):

KLASA ArrayList

ArrayList to biblioteka należąca do środowiska Java API i pozwala tworzyć listy zmieniające swoją wielkość dynamicznie. Podstawowe operacje jakie można wykonywać na listach to: dodawanie i usuwanie elementów, wyszukiwanie elementów, sprawdzanie wielkości listy, sprawdzanie indeksu określonego elementu listy. Zalet jest sporo, o czym się zaraz przekonasz 😉

Aby korzystać z dobrodziejstw ArrayList musimy zaimportować ją do klasy:

Konstrukcja listy ma postać:

Metody ArrayList:

  • add(element) – dodaje element do listy,
  • remove(int index) – usuwa element o podanym indeksie,
  • remove(element) – usuwa element o podanej nazwie,
  • contains(element) – zwraca wartość true jeśli element znajduje się w liście,
  • isEmpty() – zwraca wartość true jeśli lista jest pusta,
  • indexOf(element) – zwraca indeks/numer elementu lub -1 jeśli nie ma go w liście,
  • size() – zwraca liczbę elementów listy,
  • get(int index) – zwraca element o podanym indeksie.

Przykłady poniżej opatrzone są komentarzami i nie wymagają głębszych analiz 😉 :

Jak widać ArrayList ma sporo funkcjonalności, które pozwalają w prosty sposób obrabiać jej zawartość.

I to wszystko w tym temacie 🙂
Do następnego –>