Rzutowanie to zmiana wartości z jednego typu na drugi, np: int na double, double na int, int na char itp. Oczywiście nie każdy typ danych da się skonwertować, np: int na string, string na int, wtedy należy skorzystać z parsowania.

RZUTOWANIE

Aby dokonać konwersji wystarczy przed wartością zmiennej podać w nawiasie typ konwersji.

Przykład konwersji liczby zmiennoprzecinkowej double na całkowitą int:

Przykład konwersji int na char:

PARSOWANIE

Parsowanie pozwala na konwersję różnych typów, nie „powiązanych” ze sobą, np: tekst string na liczbę całkowitą int, int na string itp. Parsowanie odbywa się dzięki wbudowanym klasom w Javie np: Integer, Double, Float, Long, Short, Byte itd.

Przykłady:

Przykład parsowania tekstu na liczbę całkowitą (String na int):

Przykład parsowania liczb typu: int, double na łańcuch znaków String:

W języku Java możliwa jest również konwersja typu podstawowego na obiekt, np:

I to wszystko w tym temacie.
Do następnego –>