Metody statyczne to funkcje pomocnicze, które są wywoływane za pomocą samej nazwy klasy i bez użycia referencji do obiektu. Deklaracja takiej metody musi zawierać słowo kluczowe static. Metody statyczne mogą używać tylko statycznych składowych.

Przykład:

Składowe statyczne inicjalizowane są w chwili wczytywania klasy (tylko raz), czyli przed utworzeniem obiektu tej klasy. Zwykłe składowe inicjalizowane są za każdym razem, gdy tworzony jest nowy obiekt. Dzięki składowym statycznym wszystkie obiekty danej klasy mogą z nich korzystać – są współdzielone.

Przykład składowej statycznej:

Stałe to składowe, których wartości nie można zmieniać, poprzedzone są modyfikatorem final oraz static:

Metody mogą być finalne ale nie można ich przesłaniać:

Klasa również może być finalna ale nie można jej rozszerzać, a więc tworzyć klas potomnych poprzez dziedziczenie.

Jeżeli klasę oznaczymy jako finalną, to jej składowe i metody nie muszą posiadać modyfikatora final:

Czytaj dalej: WYJĄTKI →