Konstruktor to metoda, który uruchamia się w trakcje tworzenia nowego obiektu, czyli w momencie użycia operatora new. Deklarację konstruktora umieszczamy wewnątrz klasy, a jego nazwa jest identyczna jak nazwa klasy. Oprócz tego, konstruktory nie mogą zwracać żadnej wartości i nie są dziedziczone.

Przykład:

Konstruktory podobnie jak zwykłe metody mogą pobierać argumenty:

W danej klasie można utworzyć więcej niż jeden konstruktor, należy jednak pamiętać o zasadzie, że każdy z nich musi mieć różne argumenty:

Aby wywołać konstruktor klasy bazowej należy skorzystać z zapisu super() i dodać go na samej górze wewnątrz instrukcji:

Jeśli chcemy przekazać wartość / argument do konstruktora bazowego wtedy podajemy go w nawiasie, np: super(nazwa).

Czytaj dalej: METODY I SKŁADOWE STATYCZNE ORAZ FINALNE →