Programy w Javie zbudowane są z klas (class), które definiują stan oraz zachowanie obiektów (za pomocą składowych i metod).

Obiekt utworzony na podstawie danej klasy (new Name) nazywany jest instancją.

Zmienna object – to zmienna referencyjna, dzięki której możemy odwoływać się do składowych i metod w danej klasie. Ale o tym za chwile 😉

Klasa, to jakby szablon lub instrukcja obsługi dla danego obiektu. Zazwyczaj programy w Javie dzielą się na wiele klas (kolekcji, pakietów) powiązanych ze sobą zależnościami, a każda z nich odpowiada za coś innego. Całość tworzy program.

Wyobraź sobie, że samochód to obiekt. W klasie możemy przechowywać jego parametry (czyli składowe) np: model, marka, moc itd.:

Każda składowa musi być opisana typem danych, czyli musi wiedzieć jakie wartości może przyjmować. W przykładzie mamy:

  • String – ciąg znaków
  • int – liczba całkowita

Listę dostępnych typów znajdziesz w dokumentacji.

Metody (funkcje) jakie możemy użyć w samochodzie to np: uruchom silnik, wyłącz silnik, pokaż informacje o samochodzie itp.

Budowa metody:

Przykład metody, która zwraca (return) liczbę:

Jeśli metoda nic nie zwraca to stosujemy void:

To wszystko co już wiemy spróbujmy teraz przełożyć na kod programu.

Car.java:

W powyższej klasie brakuje nam jeszcze metody main, bez której nie zobaczymy efektów naszej pracy 🙂 O tej metodzie pisałem w poprzednim rozdziale. Tak dla przypomnienia jest to główna metoda, która jest wywoływana w programie jako pierwsza i od niej zaczyna się działanie programu.

Oczywiście moglibyśmy dodać tą metodę bezpośrednio w klasie Car, ale nie będzie to dobra praktyka. Dlatego stworzymy drugą klasę: CarTest.java i dodamy do niej ową magiczną metodę 🙂 Klasa testująca musi zawierać w nazwie drugi człon Test , inaczej nie skompilujemy programu.

W klasie CarTest odwołujemy się do metody showCarInfo (z klasy Car) według konstrukcji – referencja.metoda().

Do składowych odwołujemy się w ten sam sposób:

Przykład:

Kolejny przykład:

I jeszcze jeden przykład z zastosowaniem kilku referencji (auto1, auto2, auto3):

Czytaj dalej: HERMETYZACJA