JAR (ang. Java Archive) – to archiwum pozwalające „spakować” wszystkie klasy aplikacji do jednego wykonywalnego pliku. Tak przygotowany program może być otwarty na dowolnym komputerze lokalnym. Aby stworzyć archiwum JAR wpierw musimy umieścić w folderze z klasami dodatkowy plik o nazwie manifest.txt. W pliku tym zapisujemy klauzulę odwołującą się do klasy, w której znajduje się główna metoda main():

manifest.txt:

Nazwę klasy MyClass zapisujemy bez rozszerzenia: .class.
Na koniec z konsoli wiersza poleceń uruchamiamy polecenie:

I voila 🙂