download

logowanie

class.Authorization.php

POBIERZ z GitHub → Bezpieczny system autoryzacji oparty o język programowania PHP i bazę danych MySQL. Do komunikacji z bazą użyłem sterownika PDO. Hasła w bazie są hashowane algorytmami: SHA1 i MD5. Zobacz pełny opis: „BEZPIECZNY SYSTEM LOGOWANIA”  

bootstrap tabs / zakładki

accordion.js

POBIERZ z GitHub → Prosty skrypt w JS zmieniający Bootstrap Tabs na Accordion. Zobacz pełny opis: „AUTOMATYCZNA ZMIANA BOOTSTRAP TABS NA ACCORDION”