php wzorce projektowe - adapter

Wzorzec projektowy – Adapter

Wzorzec Adapter zalicza się do strukturalnych wzorców projektowych i pozwala zintegrować ze sobą niekompatybilne systemy, nie naruszając przy tym istniejącej struktury, np: zewnętrzne biblioteki dołączane do programu, nie zgodność wersji platformy programistycznej (frameworka) z danym modułem, interfejsem itp. Wzorzec ten występuje w dwóch wariantach. Implementacja może odbywać się z wykorzystaniem dziedziczenia lub kompozycji. Ja skupię …

Wzorzec projektowy – Adapter Read More »

PHP

Przestrzenie nazw

Przestrzenie nazw (ang. namespaces) zostały wprowadzone w celu zapobieganiu kolizji między identycznymi nazwami klas w dołączanych do programu bibliotekach, modułach itp. Przestrzenie nazw pozwalają zachować ład w kodzie i wpływają na jego czytelność gdyż informują czego dana klasa dotyczy. DEKLARACJA Przestrzeń nazw musi być zadeklarowana na początku pliku przed innymi wyrażeniami:

Nazwa może być …

Przestrzenie nazw Read More »

PacMan gra

Wzorzec projektowy – Prototyp

Wzorzec Prototyp polega na klonowaniu instancji obiektów przy użyciu wbudowanej funkcji PHP – clone. Z tego wzorca korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy wielu identycznych obiektów o zbieżnych cechach i/lub właściwościach. Schemat klonowania instancji obiektu:

Prosty przykład, to gra Pac-Man, którą każdy zna od zygoty. W grze występują złe „duszki”, które mają za zadanie dorwać Pac-Mana …

Wzorzec projektowy – Prototyp Read More »

php metoda fabrykująca

Wzorzec projektowy – Metoda Fabrykująca (Wytwórcza)

Metoda fabrykująca zalicza się do wzorców kreacyjnych i jak sama nazwa mówi – musi coś tworzyć. Z tego wzorca korzystamy wtedy, kiedy nie mamy pewności jakie obiekty będą nam potrzebne lub potrzebujemy elastycznego, skalowalnego interfejsu do tworzenia obiektów. Metoda fabrykująca zwraca obiekty różnych klas, ale powiązanych typów. SCHEMAT WZORCA METODY FABRYKUJĄCEJ Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Metoda_wytworcza_(wzorzec_projektowy)   OPIS …

Wzorzec projektowy – Metoda Fabrykująca (Wytwórcza) Read More »

java konstruktor

Archiwum JAR

JAR (ang. Java Archive) – to archiwum pozwalające „spakować” wszystkie klasy aplikacji do jednego wykonywalnego pliku. Tak przygotowany program może być otwarty na dowolnym komputerze lokalnym. Aby stworzyć archiwum JAR wpierw musimy umieścić w folderze z klasami dodatkowy plik o nazwie manifest.txt. W pliku tym zapisujemy klauzulę odwołującą się do klasy, w której znajduje się …

Archiwum JAR Read More »

java wątki

Wątki

Wątek (ang. thread) – to część programu wykonywana jednocześnie z innymi operacjami, procesami, np: zapis danych na nośnik CD i jednocześnie wydruk treści z dokumentu Word. Aby program nie zawiesił swojej pracy wykorzystuje się wielowątkowość, przełączanie się w krótkich odcinkach czasu między procesami, tak że mamy wrażenie jakby programy działały „równolegle”, bez opóźnień. Schemat tworzenia …

Wątki Read More »

java serializacja deserializacja

Zapis i odczyt obiektów

Serializacja to mechanizm, który zapisuje dane do postaci spakowanej (jako strumień bajtów). Odwrotnym procesem jest deserializacja – odczyt zapisanego strumienia danych i odtworzenie obiektów. Serializację stosuje się w przypadku, kiedy zapisane dane nie będą używane przez inne programy np: Excel, WordPad, tylko przez programy napisane w Javie. W przeciwnym razie stosuje się zapis stanu obiektu …

Zapis i odczyt obiektów Read More »

java wyjątki

Wyjątki

Wyjątek to sytuacja, w której program nie może zostać skompilowany z powodu wystąpienia w nim błędu (np.: złej składni, braku połączenia z serwerem, nie istniejącego pliku itd). Domyślnie Java wyświetla komunikaty o błędach, ale możemy sami przewidzieć niektóre sytuacje i im zapobiegać poprzez obsługę wyjątków. Aby obsłużyć wyjątek stosuje się blok instrukcji try … catch: …

Wyjątki Read More »

java final

Metody i składowe statyczne oraz finalne

Metody statyczne to funkcje pomocnicze, które są wywoływane za pomocą samej nazwy klasy i bez użycia referencji do obiektu. Deklaracja takiej metody musi zawierać słowo kluczowe static. Metody statyczne mogą używać tylko statycznych składowych. Przykład:

Składowe statyczne inicjalizowane są w chwili wczytywania klasy (tylko raz), czyli przed utworzeniem obiektu tej klasy. Zwykłe składowe inicjalizowane …

Metody i składowe statyczne oraz finalne Read More »

java konstruktor

Konstruktor

Konstruktor to metoda, który uruchamia się w trakcje tworzenia nowego obiektu, czyli w momencie użycia operatora new. Deklarację konstruktora umieszczamy wewnątrz klasy, a jego nazwa jest identyczna jak nazwa klasy. Oprócz tego, konstruktory nie mogą zwracać żadnej wartości i nie są dziedziczone. Przykład:

Konstruktory podobnie jak zwykłe metody mogą pobierać argumenty:

W danej …

Konstruktor Read More »