DOWNLOAD

W tej sekcji znajdują się moje programy do ściągnięcia, które udostępniam z kodem źródłowym lub bez, w zależności od licencji. Uwaga! Część projektów ma wartość jedynie dydaktyczną; i nie wszystkie są, lub będą aktualizowane, dlatego nie gwarantuję ich poprawności działania na nowych wersjach systemów operacyjnych lub w innym środowisku. W opisie programów zamieszczona jest specyfikacja. Wszystkie źródła skryptów, aplikacji i bibliotek można znaleźć na moim profilu: github.com/espinpl

logowanie

class.Authorization.php

POBIERZ z GitHub → Bezpieczny system autoryzacji oparty o język programowania PHP i bazę danych MySQL. Do komunikacji z bazą użyłem sterownika PDO. Hasła w bazie są hashowane algorytmami: SHA1 i MD5. Zobacz pełny opis: „BEZPIECZNY SYSTEM LOGOWANIA”  

mysqli

class.Query.php

POBIERZ z GitHub → Klasa napisana przeze mnie w języku PHP i obsługuje podstawowe operacje języka SQL: INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE. Zobacz pełny opis: „Zapytania SQL do bazy danych – klasa Query”  

bootstrap tabs / zakładki

accordion.js

POBIERZ z GitHub → Prosty skrypt w JS zmieniający Bootstrap Tabs na Accordion. Zobacz pełny opis: „AUTOMATYCZNA ZMIANA BOOTSTRAP TABS NA ACCORDION”  

My Notepad 1.0

My NOTEPAD 1.2

POBIERZ z GitHub → My Notepad – to prosty edytor tekstu (typu notatnik), który napisałem w środowisku Borland Delphi. W odróżnieniu od Notatnika (w systemie Windows) posiada możliwość pracy z kilkoma dokumentami na raz. Interfejs programu dostępny jest tylko w języku angielskim. Start programu: VI 2003 r. Aktualizacja: 29 XII 2018 r. System operacyjny: Windows …

My NOTEPAD 1.2 Read More »